ตารางแสดงวงเงินโครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 3 แรงม้า (380V) หมู่ที่ 1 ต.มุจลินท์