ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 5.30 เมตร จำนวน 2 หลัง (ตามแบบอบต.มุจลินท์กำหนด)