ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างเสาธง ขนาดฐาน กว้าง 3 เมตร หนา 0.20 เมตร ความสูงเสาธง 9 เมตร (ตามแบบ อบต.มุจลินท์ กำหนด)