ตารางแสดงวงเงินโครกงารปรับปรุงประปา โดยเปลี่ยนถังแชมเปญ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.มุจลินท์ บริเวณบ้านนายมนัส สอนสืบ ตามแบบอบต.มุจลินท์ กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ