ตารางแสดงวงเงินโครงการท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อ (ถนนสายหนองผักชี) หมู่ที่ 9