สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564)

ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาสที่ 3   รอบเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้