สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

              องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดืือน ตุลาคม 2564  เพื่อให้ประชาชนที่สนใจทราบ  ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องแนบท้ายนี้