สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2565   ประจำเดือนกันยายน  2565 เพื่อให้ประชาชนที่สนใจทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องแนบท้ายนี้