สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม  2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2566  ประจำเดือนมกราคม  2566  เพื่อให้ประชาชนที่สนใจทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องแนบท้ายนี้