รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

                     องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน  2565)  เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องท้ายประกาศนี้