ประกาศผู้ชนะการเสนออราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งงานจดมาตรวัดน้ำและงานจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งงานจดมาตรวัดน้ำและงานจัดเก็บค่าน้ำประปาหมู่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้