กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อบต.มุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และพระราชบัญญัติฯต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ซึ่งมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องแนบท้ายนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง