กองช่าง

นายชัยรัตน์ คงเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.087-9184797
-ว่าง-
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายประสิทธิ์ ทองยิ่ง
คนงานทั่วไป
โทร.092-7905405