กองช่าง

นายชัยรัตน์ คงเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.087-9184797
นายอดิศักดิ์ จันทร์พร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร.081-1423098
นายประสิทธิ์ ทองยิ่ง
คนงานทั่วไป
โทร.092-7905405