รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่  รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) เพื่อให้ประชาชนทราบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้