รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

      องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่  รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) เพื่อให้ประชาชนทราบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้