ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโรงงานส่งเสียงดังรบกวน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่าวุ้ง   เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565  ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีโรงงานในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลมุจลินท์  ส่งเสียงดังรบกวน  และวันที่ 11 กรกฎาคม 2565  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่างและผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พูดคุยกับผู้ดูแลโรงงาน พร้อมได้ให้คำแนะนำให้โรงงาน เปิด – ปิด ทำงาน ตามเวลา 08.00 – 17.00  น.