ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดซื้อนมกล่องยูเอชที รสจืด ขนาด 200 มล. จำนวน 56 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจัดซื้อนมกล่องยูเอชที รสจืด ขนาด 200 มล. จำนวน 56 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้