ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมกำจัดวัชพืชและขนทิ้ง หมู่ที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์  ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมกำจัดวัชพืชและขนทิ้ง หมู่ที่ 1  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียดดังนี้