ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมไหล่ทางสายพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 9 ตอกเสาเข็มไม้ยูคาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 130 ต้น ถนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 80 ลบ.ม. และงานเครื่องจักร รถแบคโฮ PC120 จำนวน 5 ชั่วโมง