ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงประปา โดยวางท่อเมนประปาพร้อมย้ายมาตรน้ำ หมู่ที่ 1-6