กิจกรรมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของ อบต.มุจลินท์

กิจกรรมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของ อบต.มุจลินท์

กิจกรรมอบต
วันที่ 25 มกราคม 2566  เวลา 10.30 น.  ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ วิโสรัมย์  นายอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยนางกานติมา  วิโสรัมย์  ประธานแม่…
Read More
โครงการวันเด็กแห่งชาติ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมอบต
วันเสาร์ที่  14  มกราคม  2566   นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   เป็นประธานเปิดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ป…
Read More
กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว”

กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว”

กิจกรรมอบต
วันที่ 12 มกราคม 2566  นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ร่วมกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว" ของศูนย์พัฒนาเด็กเ…
Read More
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

กิจกรรมอบต
วันที่  12  มกราคม  2566  นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. …
Read More
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

กิจกรรมอบต
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  ระหว่างวันที่  20 - 21 ธันวาคม  2565  ณ  ศาลากลางหมู่…
Read More

ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการดำเนินงาน
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-25…
Read More
กิจกรรมการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรมการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรมอบต
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565  อบต.มุจลินท์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าวุ้ง จัดทำโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข…
Read More
กิจกรรมรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ (ITA) ระดับ AA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรมรับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ (ITA) ระดับ AA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรมอบต
นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  รับมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนนการประเมินคุ…
Read More
การให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

การให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าวุ้ง  แจ้งแผนปฏิบัติงานโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ซึ่งจ…
Read More