มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กิจกรรมอบต
วันที่ 2 และ 5 กรกฎาคม 2564 อบต.มุจลินท์ นำโดยนางสาวศิริทิพย์ นิยมศิลป์ ปลัด อบต.มุจลินท์  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ ร…
Read More
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

กิจกรรมอบต
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2564  อบต.มุจลินท์  ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์…
Read More
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3  (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564)

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาสที่ 3   รอบเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้
Read More
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมิถุนายน  ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมิถุนายน  ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมิถุนายน  2564  ปีงบประมาณ 2564  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้  
Read More
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กิจกรรมอบต
อบต.มุจลินท์   ร่วมกับรพ.สต.มุจลินท์  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ต.มุจลินท์  ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20…
Read More
การปฏิบัติตัวของผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

การปฏิบัติตัวของผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอความร่วมมือประชาชนจังหวัดลพบุรี   ที่กลับมาจาก กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดต…
Read More
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้พิการทางการมองเห็น

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้พิการทางการมองเห็น

กิจกรรมอบต
วันที่ 23 มิถุนายน 2564   นางสาววัลภา   มาตรง นักพัฒนาชุมชนและนางสาวเพ็ญศรี  คำฉิม  เจ้าพนักงานธุรการ อบต.มุจลินท์   เป็นตัวแทนมอบ…
Read More
ทำความสะอาดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ทำความสะอาดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

กิจกรรมอบต
จิตอาสาพระราชทาน  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.มุจลินท์  และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ได้ให้บริการทำความสะอาดโรงเรียนวัดมุจลินท์ …
Read More
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม  2564  ปีงบประมาณ 2564  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้  
Read More