พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมอบต
วันที่  23  ตุลาคม  2563   นายธวัชชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  และพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน…
Read More
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กิจกรรมอบต
วันที่  21  ตุลาคม  2563  นายธวัชชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำ…
Read More
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมอบต
วันที่  13  ตุลาคม  2563  นายธวัชชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  และพนักงานส่วน…
Read More
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมอบต
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นโครงการพระราชดำริที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา…
Read More
โครงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาสินค้าที่ระลึก

โครงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาสินค้าที่ระลึก

กิจกรรมอบต
ด้วยอบต.มุจลินท์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จัดทำโครงการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาสินค้าที่ระลึก เพื่อสร้างมูลค่าด้านการท่องเที…
Read More
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมอบต
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563  นายธวัชชัย  บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน…
Read More
โครงการสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนหลอมใจ วันเข้าพรรษา

โครงการสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนหลอมใจ วันเข้าพรรษา

กิจกรรมอบต
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563    อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนหลอมใจ วันเข้าพรรษา  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณ…
Read More
กิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์

กิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์

กิจกรรมอบต
อบต.มุจลินท์  ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาดโรงเรียนวัดมุจลินท์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์&nb…
Read More
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมเด็กปฐมวัยคุณภาพ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมเด็กปฐมวัยคุณภาพ

กิจกรรมอบต
เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน 2563  นายธวัชชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ร่วมพิธีลงนามบันทึก…
Read More
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมอบต
อบต.มุจลินท์  ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคไข…
Read More