โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

กิจกรรมอบต
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เข้า…
Read More
กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

กิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

กิจกรรมอบต
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์ และอาสาสม…
Read More
กิจกรรมรำบวงสรวงถวายดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

กิจกรรมรำบวงสรวงถวายดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

กิจกรรมอบต
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ มอบหมายให้นางสาวถนัฐฐา สมงาม เลขานุการนายกฯ พร้อมด้ว…
Read More
กิจกรรมการบริจาคโลหิต

กิจกรรมการบริจาคโลหิต

กิจกรรมอบต
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ร่ว…
Read More
กิจกรรมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของ อบต.มุจลินท์

กิจกรรมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการของ อบต.มุจลินท์

กิจกรรมอบต
วันที่ 25 มกราคม 2566  เวลา 10.30 น.  ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ วิโสรัมย์  นายอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยนางกานติมา  วิโสรัมย์  ประธานแม่…
Read More
โครงการวันเด็กแห่งชาติ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมอบต
วันเสาร์ที่  14  มกราคม  2566   นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   เป็นประธานเปิดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ป…
Read More
กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว”

กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว”

กิจกรรมอบต
วันที่ 12 มกราคม 2566  นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ร่วมกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว" ของศูนย์พัฒนาเด็กเ…
Read More
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

กิจกรรมอบต
วันที่  12  มกราคม  2566  นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. …
Read More