กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมอบต
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการ ของ นายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอท่าวุ้ง (ผู้อำนวยการศูนย์จิต…
Read More
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กิจกรรมอบต
วันที่ 2 และ 5 กรกฎาคม 2564 อบต.มุจลินท์ นำโดยนางสาวศิริทิพย์ นิยมศิลป์ ปลัด อบต.มุจลินท์  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.มุจลินท์ ร…
Read More
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

กิจกรรมอบต
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2564  อบต.มุจลินท์  ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์…
Read More
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กิจกรรมอบต
อบต.มุจลินท์   ร่วมกับรพ.สต.มุจลินท์  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ต.มุจลินท์  ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20…
Read More
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้พิการทางการมองเห็น

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้พิการทางการมองเห็น

กิจกรรมอบต
วันที่ 23 มิถุนายน 2564   นางสาววัลภา   มาตรง นักพัฒนาชุมชนและนางสาวเพ็ญศรี  คำฉิม  เจ้าพนักงานธุรการ อบต.มุจลินท์   เป็นตัวแทนมอบ…
Read More
ทำความสะอาดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ทำความสะอาดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

กิจกรรมอบต
จิตอาสาพระราชทาน  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อบต.มุจลินท์  และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ได้ให้บริการทำความสะอาดโรงเรียนวัดมุจลินท์ …
Read More
การมอบวัสดุป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การมอบวัสดุป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กิจกรรมอบต
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564  นางอรพิน   จิระพันธุ์วาณิช  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  ได้มอบวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต…
Read More
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

กิจกรรมอบต
อบต.มุจลินท์  ได้ดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลมุจลินท์  ประจำปี พ.ศ.2564  ตามโครงการสัตว์ป…
Read More