พิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

พิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

กิจกรรมอบต
วันอาทิตย์ที่  23  ตุลาคม  2565  เวลา 08.00  น.  นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   มอบหมายให้นางสาวศิริทิพย์…
Read More
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  13  ตุลาคม  2565

พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  13  ตุลาคม  2565

กิจกรรมอบต
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565   นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล และ…
Read More
โครงการถนนแคยู (Care You) ถนนกินได้ ไร้สารพิษ พิชิตมะเร็ง

โครงการถนนแคยู (Care You) ถนนกินได้ ไร้สารพิษ พิชิตมะเร็ง

กิจกรรมอบต
วันที่ 20 กันยายน 2565  นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยนางสาวถนัฐฐา สมงาม เลขานุการนายกฯ เข้าร่วมโคร…
Read More
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมนาถชนนีพันปีหลวง

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมนาถชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมอบต
วันที่  28  กรกฎาคม  2565   นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  เข้าร่ว…
Read More
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมนาถชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมนาถชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมอบต
วันที่  11  สิงหาคม  2565   นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมา…
Read More
โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กิจกรรมอบต
วันที่  9  สิงหาคม  2565   อบต.มุจลินท์  จัดทำโครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ควา…
Read More
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

กิจกรรมอบต
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ คุ้มชนะ ท้องถิ่นอำเภอท่าวุ้ง คณะผู้…
Read More
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมอบต
วันที่  28  กรกฎาคม  2565   นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  เข้าร่ว…
Read More
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมอบต
วันที่  27  กรกฎาคม  2565   นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำ…
Read More
กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ

กิจกรรมซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ

กิจกรรมอบต
วันที่  26  กรกฎาคม  2565   นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ วชิรศักดาเดช กำนันตำบลมุจลิน…
Read More