กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมอบต
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก  โดยการพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลาย ครอบคลุมทั้งพื้นที่บริเวณหมู่…
Read More
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

กิจกรรมอบต
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย และประดับธงชาติไทยบริเวณอาคารสำนักงาน เนื่องในวันพระราชทานธ…
Read More
กิจกรรมการประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมการประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมอบต
วันที่  22  กันยายน  2566  เวลา 10.00 น.  นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค…
Read More
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของ อบจ.ลพบุรี

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของ อบจ.ลพบุรี

กิจกรรมอบต
วันที่  23  สิงหาคม  2566  เวลา 08.30 น.  นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่…
Read More
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ

กิจกรรมอบต
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำโครงการป้องกันเด็กจมน้ำแก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลิ…
Read More
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมนาถชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมนาถชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมอบต
วันที่  12  สิงหาคม  2566  นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  เข้าร่วม…
Read More
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมอบต
วันที่  11  สิงหาคม  2566   เวลา 14.30 น.  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์…
Read More
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมอบต
วันที่ 11 สิงหาคม 2566  นางสาวถนัฐฐา สมงาม เลขานุการนายก อบต. พร้อมด้วยนางสาวศิริทิพย์ นิยมศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกส…
Read More
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง

กิจกรรมอบต
วันที่  28  กรกฎาคม  2566   นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าร่วม…
Read More
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมอบต
วันที่  27  กรกฎาคม  2566  นายมนต์ชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ว…
Read More