โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

กิจกรรมอบต
อบต.มุจลินท์  ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนาม…
Read More
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

กิจกรรมอบต
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมร…
Read More
โครงการสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนหลอมใจ วันเข้าพรรษา

โครงการสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนหลอมใจ วันเข้าพรรษา

กิจกรรมอบต
อบต.มุจลินท์ ได้จัดทำโครงการสืบสานประเพณีไทย แห่เทียนหลอมใจวันเข้าพรรษา  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย การร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศา…
Read More
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

กิจกรรมอบต
อบต.มุจลินท์  ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  ประจำปี 2562  ในวันที่  26  มิถุนายน  2562   ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร  โดยมีน…
Read More
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมอบต
อบต.มุจลินท์  ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ  พระบรมราชินี  …
Read More
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรมอบต
อบต.มุจลินท์  ได้ดำเนินการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลมุจลินท์  ตามแนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอด…
Read More
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.2562

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.2562

กิจกรรมอบต
อบต.มุจลินท์  ได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงc  พ.ศ.2562  โดยได้ตั้งจุดบริการประชาชน  ณ สามแยกหน้าที่ทำการองค์การบ…
Read More
โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2562

โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2562

กิจกรรมอบต
เมื่อวันที่  11  เมษายน  2562  อบต.มุจลินท์  จัดทำโครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูง…
Read More
กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการบริหารจัดการมูลฝอย

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการบริหารจัดการมูลฝอย

กิจกรรมอบต
อบต.มุจลินท์  ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการบริหารจัดการมูลฝอย  โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะเป็น  4  ประเภท  ได้…
Read More