โครงการประชาคมหมู่บ้าน

โครงการประชาคมหมู่บ้าน

กิจกรรมอบต
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  เรื่อง  กา…
Read More
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.

กิจกรรมอบต
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมเชิญชวน  "20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริ…
Read More
โครงการเยี่ยมบ้าน สานสัมพันธ์ ผู้สูงอายุและคนพิการ

โครงการเยี่ยมบ้าน สานสัมพันธ์ ผู้สูงอายุและคนพิการ

กิจกรรมอบต
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563  อบต.มุจลินท์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์ และชมรมผู้สูงอายุตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำโครงการ…
Read More
กิจกรรมบริจาคโลหิต

กิจกรรมบริจาคโลหิต

กิจกรรมอบต
วันที่ 10 พฤศจิกายน  2563  กิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 เพื่อนำโลหิตไปช่วยเ…
Read More
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมอบต
วันที่  23  ตุลาคม  2563   นายธวัชชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  และพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน…
Read More
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กิจกรรมอบต
วันที่  21  ตุลาคม  2563  นายธวัชชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำ…
Read More
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมอบต
วันที่  13  ตุลาคม  2563  นายธวัชชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  และพนักงานส่วน…
Read More
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมอบต
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นโครงการพระราชดำริที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา…
Read More