กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ

กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ

กิจกรรมอบต
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ อบต.มุจลินท์  จัดทำโครงการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกข่วงวัยและผู้ด้อยโอกาสในสังคม กิจกรรมพ…
Read More
โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา สายพนังกั้นน้ำ (คูยืมดิน)

โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา สายพนังกั้นน้ำ (คูยืมดิน)

กิจกรรมอบต
โครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา สายพนังกั้นน้ำ (คูยืมดิน) หมู่ที่ 1 - 9  เพื่อให้ลำคลองสะอาด สามารถกักเก็บน้ำได้ การระบายน้ำได้ดี รั…
Read More
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

กิจกรรมอบต
อบต.มุจลินท์  ได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564  โดยได้ตั้งจุดบริการประชาชน  ณ สามแยกหน้าที่ทำก…
Read More
โครงการประชาคมหมู่บ้าน

โครงการประชาคมหมู่บ้าน

กิจกรรมอบต
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และพิจารณาร่างข้อบัญ…
Read More
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก อบจ.

กิจกรรมอบต
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมเชิญชวน  "20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริ…
Read More
โครงการเยี่ยมบ้าน สานสัมพันธ์ ผู้สูงอายุและคนพิการ

โครงการเยี่ยมบ้าน สานสัมพันธ์ ผู้สูงอายุและคนพิการ

กิจกรรมอบต
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563  อบต.มุจลินท์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมุจลินท์ และชมรมผู้สูงอายุตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำโครงการ…
Read More
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมอบต
วันที่  23  ตุลาคม  2563   นายธวัชชัย  บุญน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  และพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน…
Read More