สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาสที่ 4   รอบเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 รอบเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาสที่ 3   รอบเดือนเมษายน – มิถุนายน 2564  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้  
Read More
ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ 7 (ซอยข้างองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์) มีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 134 ตารางเมตร

ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ 7 (ซอยข้างองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์) มีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 134 ตารางเมตร

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
Read More
ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมไหล่ทางสายพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 9 ตอกเสาเข็มไม้ยูคาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 130 ต้น ถนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 80 ลบ.ม. และงานเครื่องจักร รถแบคโฮ PC120 จำนวน 5 ชั่วโมง

ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมไหล่ทางสายพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 9 ตอกเสาเข็มไม้ยูคาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 130 ต้น ถนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 80 ลบ.ม. และงานเครื่องจักร รถแบคโฮ PC120 จำนวน 5 ชั่วโมง

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
Read More
ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ โดยซ่อมแซมบันไดทางขึ้นทางลาดผู้พิการ และฝ้าภายนอกคารชั้นที่ 1

ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ โดยซ่อมแซมบันไดทางขึ้นทางลาดผู้พิการ และฝ้าภายนอกคารชั้นที่ 1

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
Read More
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
อบต.มุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลมุจลินท์ อำเภอ…
Read More