ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ 7 (ซอยข้างองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์) มีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 134 ตารางเมตร

ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ หมู่ที่ 7 (ซอยข้างองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์) มีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 134 ตารางเมตร

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
Read More
ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมไหล่ทางสายพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 9 ตอกเสาเข็มไม้ยูคาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 130 ต้น ถนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 80 ลบ.ม. และงานเครื่องจักร รถแบคโฮ PC120 จำนวน 5 ชั่วโมง

ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมไหล่ทางสายพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 9 ตอกเสาเข็มไม้ยูคาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จำนวน 130 ต้น ถนดินลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน 80 ลบ.ม. และงานเครื่องจักร รถแบคโฮ PC120 จำนวน 5 ชั่วโมง

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
Read More
ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ โดยซ่อมแซมบันไดทางขึ้นทางลาดผู้พิการ และฝ้าภายนอกคารชั้นที่ 1

ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ โดยซ่อมแซมบันไดทางขึ้นทางลาดผู้พิการ และฝ้าภายนอกคารชั้นที่ 1

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
Read More
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
อบต.มุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลมุจลินท์ อำเภอ…
Read More
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายศาลาแดง หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สายศาลาแดง หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
Read More