สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3  (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564)

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ไตรมาสที่ 3   รอบเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้
Read More
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมิถุนายน  ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมิถุนายน  ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมิถุนายน  2564  ปีงบประมาณ 2564  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้  
Read More
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม  2564  ปีงบประมาณ 2564  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้  
Read More
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีต หมู่ที่ 1

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีต หมู่ที่ 1

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีต หมู…
Read More

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564)

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
               องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานสรุปผ…
Read More
ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลท์คอนกรีตทับ ระยะทาง 230 เมตร ผิวกว้าง 3.5 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 805 ตารางเมตร ซอยหมู่ 5 สายหลัก (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5 ต.มุจลินท์

ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลท์คอนกรีตทับ ระยะทาง 230 เมตร ผิวกว้าง 3.5 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 805 ตารางเมตร ซอยหมู่ 5 สายหลัก (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5 ต.มุจลินท์

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ขอเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลท์คอนกรีตทับ ระยะทาง 230 เมตร …
Read More
ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ ระยะทาง 97 เมตร ผิวกว้าง 3 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 291 ตารางเมตร ซอยบ้านนายเสน่ห์ พรหมญาติ หมู่ที่ 3 ต.มุจลินท์

ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ ระยะทาง 97 เมตร ผิวกว้าง 3 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 291 ตารางเมตร ซอยบ้านนายเสน่ห์ พรหมญาติ หมู่ที่ 3 ต.มุจลินท์

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ขอเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ ระยะทาง 97 เมต…
Read More
ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันฉลาด หมู่ที่ 6 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ต.มุจลินท์

ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันฉลาด หมู่ที่ 6 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 ต.มุจลินท์

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ขอเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันฉลาด หมู่ที่ 6 ผิวทางคอนกรีตเสริมเห…
Read More