ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายศาลาแดง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายศาลาแดง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายศาลาแดง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวด…
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 1-4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 1-4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติดคอนกรีต สายพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 1-4 ด้วยวิ…
Read More
ตารางแสดงวงเงินโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันฉลาด หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันฉลาด หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอแสดงตารางแสดงวงเงินโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันฉลาด ห…
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 24 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 24 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ตุลาคม 2563 จำนวน 24 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการ…
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนออราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6-8 (สายพนังกั้นน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนออราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6-8 (สายพนังกั้นน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6-8 (สายพนังกั้นน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท…
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด สำหรับพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด สำหรับพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด สำหรับพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพร…
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินฯ จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินฯ จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สดในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สม…
Read More
ตารางแสดวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพนักกั้นน้ำ หมู่ที่ 1-4 ผิวทางลาดยาง Asphalitc Concrete กว้าง 4.00 เมตร ยาว 528 เมตร

ตารางแสดวงเงินงบประมาณ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพนักกั้นน้ำ หมู่ที่ 1-4 ผิวทางลาดยาง Asphalitc Concrete กว้าง 4.00 เมตร ยาว 528 เมตร

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพนักกั้นน้ำ หมู่ที่ 1-4 ผิวทางลาดยาง As…
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจัดจ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต จำนวน 1 พ…
Read More