ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.มุจลินท์ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 51.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร) จำนวน 1 ป้าย

ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.มุจลินท์ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 51.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 22 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร) จำนวน 1 ป้าย

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2565   ประจำเดือนกันยายน  2565 เพื่อให…
Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม  2565

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนสิงหาคม  2565 เพื่อให้ประช…
Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม  2565

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม  2565 เพื่อให้ประช…
Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565  ประจำเดือนมิถุนายน 2565  เพื่อให้ป…
Read More