ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนบนคันพนังกั้นน้ำคลองระบายใหญ่ชัยนาท – ป่าสัก 3 ฝั่งขวา หมู่ที่ 4-6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนบนคันพนังกั้นน้ำคลองระบายใหญ่ชัยนาท – ป่าสัก 3 ฝั่งขวา หมู่ที่ 4-6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนบนคันพนังกั้นน้ำคลองระบายใหญ่ชัย…
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีสนามฟุตบอล, สนามตะกร้อ บริเวณสนามกีฬาลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 จำนวน 15 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีสนามฟุตบอล, สนามตะกร้อ บริเวณสนามกีฬาลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 จำนวน 15 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการจ้างเหมาทาสีสนามฟุตบอล, สนามตะกร้อ บริเวณสนามกีฬาลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 จำนวน 15…
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานคนกำจัดวัชพืชและผักตบชวา หมู่ที่ 7 คลองชัยนาท-ป่าสัก 3 ต.มุจลินท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานคนกำจัดวัชพืชและผักตบชวา หมู่ที่ 7 คลองชัยนาท-ป่าสัก 3 ต.มุจลินท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานคนกำจัดวัชพืชและผักตบชวา หมู่ที่ 7 คลองชัยนาท-ป่าสัก 3 ต.มุจลินท์ โด…
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดวัชพืชและผักตบชวา สายคลอง 1 ซ้าย 16 ขวา บริเวณหมู่ที่ 6-9 ต.มุจลินท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดวัชพืชและผักตบชวา สายคลอง 1 ซ้าย 16 ขวา บริเวณหมู่ที่ 6-9 ต.มุจลินท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการจ้างเหมากำจัดวัชพืชและผักตบชวา สายคลอง 1 ซ้าย 16 ขวา บริเวณหมู่ที่ 6-9 ต.มุจลินท์ …
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติฯ จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติฯ จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการเช่าเต้นท์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติฯ จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ…
Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไหล่ททางถนนลาดยางคลองลำเป็ด หมู่ที่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์  ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไหล่ททางถนนลาดยางคลองลำเป็ด หมู่ที่ 4  โดยวิธีเฉพ…
Read More

ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์  ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  …
Read More

ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมกำจัดวัชพืชและขนทิ้ง หมู่ที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์  ปะกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมกำจัดวัชพืชและขนทิ้ง หมู่ที่ 1  โด…
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราค…
Read More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประกวดราคาจ้างเหมาทำฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมี…
Read More