สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2565   ประจำเดือนกันยายน  2565 เพื่อให…
Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม  2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนสิงหาคม  2565 เพื่อให้ประช…
Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม  2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม  2565 เพื่อให้ประช…
Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565  ประจำเดือนมิถุนายน 2565  เพื่อให้ป…
Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565  เพื่อให้ปร…
Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน 2565  เพื่อให้ประ…
Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
            องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ…
Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
            องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2…
Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
           องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบป…
Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
             องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้า…
Read More