สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2566   ประจำเ…
Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2566   ประจำเ…
Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม  2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2566  ประจำเดือนมก…
Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือนธันวาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2566   ประจำเ…
Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2566   ประจำเ…
Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2566   ประจำเ…
Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2565   ประจำเดือนกันยายน  2565 เพื่อให…
Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม  2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนสิงหาคม  2565 เพื่อให้ประช…
Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม  2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม  2565 เพื่อให้ประช…
Read More