รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้มีการวางระบบแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดปัญหาการทุจริต  และดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงก…
Read More
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รอบ 6 เดือน (1  ตุลาคม  2562 – 31  มีนาคม  2563)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

รายงานต่างๆ, รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - …
Read More