สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (2 เมษายน 2564)

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (2 เมษายน 2564)

รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  วันที่  2  เมษายน 2564  
Read More
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (1 กุมภาพันธ์ 2564)

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (1 กุมภาพันธ์ 2564)

รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  วันที่  1  กุมภาพันธ์  2564  
Read More
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2  (28 ธันวาคม 2563)

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 (28 ธันวาคม 2563)

รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2  วันที่  28  ธันวาคม 2563  
Read More
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (18 ธันวาคม 2563)

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 (18 ธันวาคม 2563)

รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  วันที่  18 ธันวาคม 2563
Read More
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (28 สิงหาคม 2563)

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (28 สิงหาคม 2563)

รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  วันที่  28  สิงหาคม 2563  
Read More
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (17 กรกฎาคม 2563)

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (17 กรกฎาคม 2563)

รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  วันที่  17  กรกฎาคม 2563  
Read More