ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้เสนอร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ​2561-2563 ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบ…
Read More