อบต.มุจลินท์ ร่วมแต่งกายชุดไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562

อบต.มุจลินท์ ร่วมแต่งกายชุดไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562

กิจกรรมอบต
8-17 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นช่วงการจัดการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี 2562 โดยชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง ในโอกาสนี้องค์กา…
Read More