ตั้งจุดบริการน้ำดื่ม เพื่อบริการแก่นักปั่นจักรยานตามโครงการ bike for hope

ตั้งจุดบริการน้ำดื่ม เพื่อบริการแก่นักปั่นจักรยานตามโครงการ bike for hope

กิจกรรมอบต
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 อบต.มุจลินท์ ได้ตั้งจุดบริการน้ำดื่ม เพื่อบริการแก่นักปั่นจักรยานตามโครงการ bike for hope... ปั่นเพื…
Read More
โครงการ BIKE FOR HOPE  “ปั่นเพื่อความหวัง”

โครงการ BIKE FOR HOPE “ปั่นเพื่อความหวัง”

กิจกรรมอบต
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา อบต.มุจลินท์ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลมุจลินท์ อสม.และประชาชนตำบลมุจลินท์ ร่วมกันจัดก…
Read More