ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานต่างๆ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ทราบถ…
Read More
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

แผนงานต่างๆ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบก…
Read More