พิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

พิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

กิจกรรมอบต
วันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น. นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอท่าวุ้ง เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอ…
Read More