ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติกและเลิกการใช้ภาชนะโฟม

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติกและเลิกการใช้ภาชนะโฟม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนประชาชน  ร่วมกันลดการใช้ถุงพลาสติก และเลิกการใช้ภาชนะโฟม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง  และยังเป…
Read More