กำหนดชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2562

กำหนดชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ไปขอรับแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สินและยื่…
Read More