ประเพณีพิธีห่มผ้าทิพย์องค์พระประธาน (พระพุทธมุจลินทร์)

ประเพณีพิธีห่มผ้าทิพย์องค์พระประธาน (พระพุทธมุจลินทร์)

กิจกรรมอบต
เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2561 ประชาชนในตำบลมุจลินท์ร่วมกับวัดมุจลินท์ ทำพิธีห่มผ้าทิพย์องค์พระพุทธมุจลินท์ ในโบสถ์วัดมุจลินท์ โดยประเพณี…
Read More