โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์

กิจกรรมอบต, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์  ได้จัดทำโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์  เพื่อให…
Read More