โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.2562

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.2562

กิจกรรมอบต
อบต.มุจลินท์  ได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงc  พ.ศ.2562  โดยได้ตั้งจุดบริการประชาชน  ณ สามแยกหน้าที่ทำการองค์การบ…
Read More