การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พ.ศ.2562 ข้อ 231 กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บ…
Read More
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ต.มุจลินท์ ไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง ปี 2562

ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ต.มุจลินท์ ไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง ปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ต.มุจลินท์ ไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง ปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา …
Read More