การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา

การรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่…
Read More
ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

ข่าวประชาสัมพันธ์, แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้เสนอร่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ​2561-2563 ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบ…
Read More