ประกาศใช้แผนเผชิญเหตุอุทกภัย และดินถล่ม พ.ศ.2562

ประกาศใช้แผนเผชิญเหตุอุทกภัย และดินถล่ม พ.ศ.2562

แผนงาน/นโยบาย/มาตรการ/แนวปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถล่มขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อให…
Read More