ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ต.มุจลินท์ ไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง ปี 2562

ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ต.มุจลินท์ ไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง ปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ต.มุจลินท์ ไปใช้สิทธิการเลือกตั้ง ปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา …
Read More