มารู้จัก…ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

มารู้จัก…ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์
วิธีป้องกันไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ หลีกเลี่ยงการเดินทาไงปพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค สถานที่แออัด ไม่คลุ…
Read More