ตั้งจุดบริการน้ำดื่ม เพื่อบริการแก่นักปั่นจักรยานตามโครงการ bike for hope

ตั้งจุดบริการน้ำดื่ม เพื่อบริการแก่นักปั่นจักรยานตามโครงการ bike for hope

กิจกรรมอบต
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 อบต.มุจลินท์ ได้ตั้งจุดบริการน้ำดื่ม เพื่อบริการแก่นักปั่นจักรยานตามโครงการ bike for hope... ปั่นเพื…
Read More