กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดมุจลินท์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลมุจลินท์ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.มุจลินท์ อสม. วัดมุจลินทร์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนในพื้นที่ตำบลมุจลินท์ ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

เวลา 08.30 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ โรงเรียนวัดมุจลินท์ หมู่ที่ 4 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

เวลา 09.00 น. กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส. (Big cleaning Day) ณ วัดมุจลินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้ร่วมมือกันในการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

เวลา 14.30 น. กิจกรรมเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์