พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปริมนทอ่านต่อ…

กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกันอ่านต่อ…

พิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวถนัฐฐา สมงาม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาอ่านต่อ…

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนกันยายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เดือนกันยายน 2566 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้
อ่านต่อ…