แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2567 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงกอ่านต่อ…

กิจกรรมทางศาสนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.วัดมุจลินท์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ ได้จัดกิจกรรมทางศาสนา ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา ปรอ่านต่อ…

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หอ่านต่อ…

กิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิล ประจำเดือนเมษายน 2567

วันที่ 23 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ร่วมกับธนาคารขยะบ้านมุจลินท์ หมู่ที่ 6 ได้จัดกิจกรรมการซื้อขายขยะรีไซเคิล ประจำเดือนเมษายน 25อ่านต่อ…

กิจกรรมทางศาสนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รร.วัดมุจลินท์ ประจำเดือนเมษายน 2567

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมุจลินท์ ได้จัดกิจกรรมทางศาสนา ประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา ปรอ่านต่อ…

คู่มือการใช้งาน E-service

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำคู่มือการใช้งาน E-service เพื่อให้ผู้ขอรับบริการใช้เป็นแนวทางในการกรอกข้อมูล คู่มือการใช้งาน-E-service-2ดาวนอ่านต่อ…

โครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 14 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ จัดทำโครงการมุจลินท์ร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ วัดมุจลินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลมุจลินท์ ออ่านต่อ…

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 โดยประกาศตนอ่านต่อ…

กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ นำโดย นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินกิจกรรมเสริมสอ่านต่อ…

การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก

รู้จัก!! ฮีทสโตรก หรือ โรคลมแดด ด้วยประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อน ในตอนกลางวันจะมีอุณหภูมิสูงมากกว่า 35 องศาเซลเซียส ทำให้ประชาชนมีโอกาสป่วยเปอ่านต่อ…