ข่าวประชาสัมพันธ์

การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ”

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กิจกรรมหน่วยงาน

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ไRead More

การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายมนต์ชัย บุญน้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์