กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้ผู้ด้อยโอกาสตำบลมุจลินท์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ วิโสรัมย์ นายอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยนางกานติมา วิโสรัมย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง/ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอท่าวุ้ง นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ และเลขานุการนายก อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลมุจลินท์ ตัวแทนพัฒนาการอำเภอท่าวุ้ง ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอท่าวุ้ง และอสม.ตำบลมุจลินท์ เป็นสะพานบุญนำถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง จากโครงการ “นายอำเภอ(ท่าวุ้ง) ชวนสวมผ้าไทยใส่บาตร” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ วัดมุจลินทร์ ไปมอบให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการในพื้นที่ตำบลมุจลินท์ จำนวน 20 ครัวเรือน