กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นายมนต์ชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมด้วยนางสาวถนัฐฐา สมงาม เลขานุการนายก อบต.มุจลินท์ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 ณโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร โดยร่วมกิจกรรมการชุมนุมรวมพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด การบำบัดรักษาผู้เสพติดแก่นักเรียน และการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจากโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ถึงที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง ร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง