กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางเสาวนีย์ โพธิ์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ พร้อมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง