รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้
อ่านต่อ…